Hakucho no naifanchi39 Jahre Kampfkunst im Erzgebirge seit 1980

Kanji Titel

独逸白鶴手拳法古武術協会

doitsu hakucho te kenpo kobujutsu kyokai – G.H.T.K.A.

Hakucho no naifanchi

Hakucho no naifanchi

Hier meine Version der Naifanchi.

(Eine PDF-Datei zum herunterladen liegt in Kürze vor.)

vorherige Seite: Hakucho Te Kenpo

nächste Seite: Hakucho no kushanku

Go Top